EPB-verslaggeving

Wat is EPB ?

Vanaf 1 januari 2006 moet bij nieuwbouw woningen en verbouwingen aan bestaande woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldaan worden aan de Energieprestatieregelgeving, kortweg EPB-regelgeving.

Mijn verantwoordelijkheid als bouwheer?

Als bouwheer bent u verantwoordelijk voor het indienen van een EPB-aangifte. De EPB-aangifte is een rapport dat aantoont dat uw woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

De EPB-regelgeving legt de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vast (EPB-normen). Er dient een EPB-verslaggever aangesteld te worden door de bouwheer vóór de start van de vergunningsplichtige werken. Deze verslaggever rapporteert aan de overheid over de genomen maatregelen die het energieverbruik beperken. De EPB-aangifte, opgesteld na de oplevering van het gebouw en tevens het eindresultaat van de EPB-verslaggeving, vermeldt welk niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie het gebouw heeft behaald.

Doel van de EPB-verslaggeving

Het doel van de EPB-verslaggeving is het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties beperken. Een minimale en gecontroleerde ventilatie waarborgt een gezonde binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan deze EPB-eisen bevordert het algemene comfort van de bewoners.

Wat als mijn woning niet aan deze eisen voldoet?

Wanneer uw woning niet aan deze eisen voldoet, dan zal het VEA een boete opleggen. De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

Bijvoorbeeld: wanneer uw woning een te hoog E-peil haalt, dan is de boete afhankelijk van het aantal E-peilpunten boven de maximumgrens. Hoe hoger het E-peil boven het wettelijk toegelaten peil ligt, hoe hoger uw boete zal zijn.

Wie mag als EPB-verslaggever optreden?

Om als EPB-verslaggever op te treden moet men officieel erkend te zijn door de Vlaamse overheid en een specifieke beroepsverzekering te hebben. Het staat de bouwheer vrij om de architect zelf of een externe EPB-verslaggever aan te stellen.

Bouwconsult BK is erkend door het Vlaams Energie Agentschap met erkenningsnummer EP05397.

VOORDELEN van de EPB-conform woning

Als je als bouwheer kiest voor een goed geïsoleerde, geventileerde en energiezuinige woning, dan zal hiervoor levenslang beloond worden!

Deze voordelen zijn:

1. Je energieverbruik zal lager zijn en dat voel je aan je energiefactuur.
2. De uiteindelijke bouwkost is lager dankzij premies en subsidies.
3. Een goede ventilatie en zonwering zorgen voor een gezonde woning.
4. Je woning zal sterk in waarde stijgen op de vastgoedmarkt.
5. Het leefmilieu wordt er beter van.

Vraag uw EPB-verslaggever steeds om energie-advies vóór de start van uw bouwproject. Hij kan u beter als geen ander informeren over de mogelijke premies en subsidies bij de bouw van een energiezuinige woning.

 

 

Waar vind je ons ?

ec-groep bouwconsult BK bart knevels

Openingsuren

Contact & Info