Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moeten alle gebruiker van publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen (laten) opmaken.

Het energiecertificaat kent aan het gebouw een kengetal toe, waardoor de gebruiker informatie krijgt over de energetische kwaliteit van het gebouw. Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken. Hiervoor is het van belang dat de publieke organisaties gedurende exact één jaar hun energie-verbruiken bijhouden
Op het energieprestatiecertificaat worden eveneens een aantal energiebesparende adviezen vermeld.
Hoewel deze adviezen niet verplicht uit te voeren zijn voor de gebruiker, geven deze de gebruiker nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen.

 

Het energieprestatiecertificaat moet worden uitgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Om het energiecertificaat op te maken, kan een beroep gedaan worden op een door het Vlaams Energie-agentschap erkende externe energiedeskundige voor publieke gebouwen.


Bouwconsult BK is hiervoor erkend.
Het energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt op basis van een webapplicatie die door het Vlaams Energie-Agentschap wodt beheerd.


Energiedeskundigen voor publieke gebouwen zijn verplicht deze webapplicatie te gebruiken voor de opmaakvan het energieprestatiecertificaat.


Het Vlaams Energie-Agentschap oefent steekproefsgewijs controles uit op de aanwezigheid (gebruiker) en de kwaliteit (energiedeskundige) van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen.

 

Waar vind je ons ?

ec-groep bouwconsult BK bart knevels

Openingsuren

Contact & Info